П’ятниця, 21 Квітня, 2023

 Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2020 році

У 2020 РОЦІ – 29 ЗАПИТІВ

 

Отримано:

– поштою – 15;

– телефоном – 0;

– факсом – 0;

– ел. поштою – 2;

– особисто – 12.

За категорією запитувачів запити надходили від:

– від засобів масової інформації, журналістів – 2;

– від громадян – 12;

– від юридичних осіб – 13;

– від об’єднань громадян – 2.

За тематикою:

– інформація про фізичну особу – 6

– інформація довідково-енциклопедичного характеру – 0

– інформація про стан довкілля (екологічна інформація) – 2

– інформація про товар (роботу, послугу) – 2

– науково-технічна інформація – 0

– податкова інформація- 0

– правова інформація – 0

– статистична інформація – 1

– соціологічна інформація – 0

– інші види інформації – 18

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни.

 Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2021 році

У 2021 РОЦІ – 115 ЗАПИТІВ

 

Отримано:

– поштою – 35;

– телефоном – 0;

– факсом – 0;

– ел. поштою – 19;

– особисто – 61.

За категорією запитувачів запити надходили від:

– від засобів масової інформації, журналістів – 0;

– від громадян – 80;

– від юридичних осіб – 3;

– від об’єднань громадян – 32.

За тематикою:

– інформація про фізичну особу – 29

– інформація довідково-енциклопедичного характеру – 5

– інформація про стан довкілля (екологічна інформація) – 0

– інформація про товар (роботу, послугу) – 16

– науково-технічна інформація – 0

– податкова інформація- 0

– правова інформація – 2

– статистична інформація – 7

– соціологічна інформація – 0

– інші види інформації – 56

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни.