П’ятниця, 21 Квітня, 2023

Матеріальна допомога

Матеріальна допомога разового характеру – допомога, що надається з бюджету громади жителям громади у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання тощо.

Для консультації щодо надання допомоги, звертайтесь:

📌 вул.Грушевського, 14, м.Здолбунів, Рівненська область, 35705

☎️ 0365222131        ☎️ 0688432212

📩 soc.garant.zdol@gmail.com

Графік роботи

☕️ Без перерви на обід

❇️ Понеділок, середа, четвер – 08:00 – 16:00

❇️ Вівторок – 08:00 – 20:00

❇️ П’ятниця – 08:00 – 15:00

❇️ Субота – 08:00 – 13:00

🔸 Неділя-вихідний

Надання одноразової грошової матеріальної допомоги

Умови отримання послуги

Перебування осіб / сім’ї у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

 • похилий вік
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин
 • інвалідність
 • бездомність
 • безробіття
 • малозабезпеченість
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство
 • насильство за ознакою статі
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій або електронній формі
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг
 • копія ІПН або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, котрі мають відмітку в паспорті про відмову від ІПН
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, ДЦП, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних
  послугах (за наявності), складений соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи.

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
 • копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності)

Довідки про доходи (за необхідності)

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

 • Протягом 10 днів після надходження заяви, звернення, повідомлення особи / сім’ї.
 • Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.
 • Для надання соціальної послуги стаціонарного догляду в  закладі / установі обласного рівня (далі – інтернатний заклад) ради протягом семи робочих днів з дати подання заяви та пакета документів, ураховуючи результати оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах надсилає:
 1. структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ОДА – клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу;
 2. особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представнику, органу опіки і піклування – повідомлення про направлення клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу.
 3. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення ОДА у строк до п’яти робочих днів з дати отримання клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу та пакета документів оформляє путівку про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу, та протягом одного робочого дня з дати оформлення путівки видає / надсилає її особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представникові, органу опіки та піклування

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)

Способи отримання відповіді

Особисто або через законного представника в письмовій та / або електронній формі

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • надання допомоги особам, які перебувають у скрутних життєвих обставинах (лікування)

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • довідку лікувального закладу (направлення на лікування, результати обстеження, тощо), яка засвідчує підстави для надання допомоги, видана у поточному році;
 • копію карткового (особистого) рахунку, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Одноразова грошова матеріальна допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:

 • аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
 • дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
 • особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», але за життя таким правом не скористалися.

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

Для одержання  одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого до Здолбунівської міської ради необхідно подати такі документи:

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • витяг про реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • довідку про останнє місця проживання померлої особи;
 • довідку з органів Пенсійного фонду та структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про те, що померла особа не перебувала на обліку;
 • довідку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що померла особа не перебувала на обліку;
 • довідку з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на обліку, як безробітна;
 • витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, що померла особа не була зареєстрована як підприємець (за необхідності);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Додатково подаються:

 • довідка з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором;
 • довідка про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • для одержання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання померлої дитини (віком до 18 років), копію витягу з Державного реєстру актів про народження;
 • для одержання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання померлої особи, смерть якої настала за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

надання допомоги особам, які перебувають у скрутних життєвих обставинах які залишилися без засобів для існування по незалежним від них обставинам (стихійне лихо, нещасний випадок та інше)

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заява на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • акт обстеження  житлово-побутових умов (за необхідності);
 • довідку про склад сім’ї (за необхідності);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі;
 • інші документи, що мають суттєве значення та впливають на прийняття рішення.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

належність до пільгової категорії

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заява власника житлового приміщення на ім’я міського голови про розміщення/проживання в будинку/квартирі внутрішньо переміщених осіб;
 • паспорт громадянина України;
 • документ про місце реєстрації;
 • документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • документи про право власності на житлове приміщення;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу ВПО;
 • довідка, що особа належить до ВПО;
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою особою у паперовій формі/ за допомогою електронного зв’язку

Строк надання

5 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Проходження служби

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей до Здолбунівської міської ради необхідно подати такі документи:

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • довідку про безпосередню участь особи в АТО/ООС;
 • копію посвідчення «Учасник бойових дій» чи «Особа з інвалідністю внаслідок війни»;
 • документи, що підтверджують родинні стосунки відповідно до вимог чинного законодавства (у разі звернення члена сімї учасника АТО/ООС);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника