Понеділок, 19 Грудня, 2022

Перелік об’єктів першого типу комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні

№139 від 17/02/2021 "Про оренду майна комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради"

№140 від 17/02/2021 "Про затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні"

№172 від 31/03/2021 "Про доповнення до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні"

№269 від 19/05/2021 "Про доповнення до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні"

№425 від 30/06/2021 "Про доповнення до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні"

№549 від 04/08/2021 "Про доповнення Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням сесії міської ради від 17.02.2021 №140"

№647 від 20/08/2021 "Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021 року №140"

№664 від 22/09/2021 "Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021 року №140"

№928 від 08/12/2021 "Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021 року №140"

№1061 від 09/02/2022 "Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021 року №140"

1169. Про доповнення Переліку першого типу

1238. Про доповнення Переліку першого типу

1273 Про доповнення Переліку першого типу

1349 Про доповнення Переліку першого типу об’єктів

Перелік об’єктів другого типу комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону

№141 від 17/02/2021 "Про затвердження Переліку об’єктів другого типу комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону"

№173 від 31/03/2021 "Про зміни та доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону"

№268 від 19/05/2021 "Про доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону"

№646 від 20/08/2021 "Про доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021року №141"

№665 від 22/09/2021 "Про доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021року №141"

№929 від 08/12/2021 "Про зміни та доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021року №141"

№1062 від 09/02/2022 "Про зміни та доповнення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади Здолбунівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону, затвердженого рішенням міської ради від 17 лютого 2021року №141"

1274 Про доповнення до Переліку другого типу

1313 Про доповнення до переліку Другого типу

Перелік вільних площ об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю Здолбунівської міської територіальної громади Рівненської області, які можуть бути передані в оренду станом на 01.11.2021

Перелік договорів оренди майна комунальної власності ПЕРШОГО ТИПУ Здолбунівської міської територіальної громади Рівненської області

Перелік договорів оренди майна комунальної власності ДРУГОГО ТИПУ Здолбунівської міської територіальної громади Рівненської області

Комунальна власність — одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.За своєю суттю комунальна власність є колективною.Поняття «комунальна власність» і «муніципальна власність» є синонімами.В прикладному значенні, під комунальною власністю розуміють власність територіальних громад на належне їм майно, що використовується для спільних потреб громади і керується відповідними органами місцевого самоврядування.В економічному значенні термін вживається для позначення сукупності відносин, пов’язаних певним майновим комплексом і певним суб’єктом господарської діяльності.Право комунальної власностіВ об’єктивному значенні, під правом комунальної власності розуміється сукупність правових норм, які встановлюють та охороняють комплекс відносин з приводу належності певного майна територіальним громадам.В суб’єктивному сенсі право комунальної власності означає речове право — право громади на певну річ (сукупність речей), що включає в себе правомочності володіннякористування та розпорядження цими речами.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» дає таке визначення суб’єктивного права комунальної власності: це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.Суб’єктами пра́ва комунальної власності є територіальні громади первинного рівня (тобто жителі сілдобровільних об’єднань у сільську громаду жителів кількох сілселищміст), територіальні громади вторинного рівня (жителі районівобластей), а також органи місцевого самоврядування, що здійснюють права́ комунальної власності від імені територіальної громади — представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.В іноземних країнах суб’єктами пра́ва муніципальної (комунальної) власності визнаються, як правило, тільки громади населених пунктів (а не районів, областей та аналогічних «об’єднавчих» муніципальних утворень).Об’єкти пра́ва комунальної власності — це те майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді.До об’єктів права комунальної власності, зокрема, належать: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші коштиземляприродні ресурсипідприємстваустанови та організації, в тому числі банки, страхові товариства, пенсійні фонди, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’янауки, соціального обслуговування, а також відумерла спадщина.