Вівторок, 22 Листопада, 2022

Соціальні послуги, які можна отримати у Здолбунівській міській раді

📌 вул.Грушевського, 14, м.Здолбунів, Рівненська область, 35705

☎️ 0365222131        ☎️ 0688432212

📩 soc.garant.zdol@gmail.com

Графік роботи

☕️ Без перерви на обід

❇️ Понеділок, середа, четвер – 08:00 – 16:00

❇️ Вівторок – 08:00 – 20:00

❇️ П’ятниця – 08:00 – 15:00

❇️ Субота – 08:00 – 13:00

🔸 Неділя-вихідний

Умови отримання послуги

Перебування осіб / сім’ї у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

 • похилий вік
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин
 • інвалідність
 • бездомність
 • безробіття
 • малозабезпеченість
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство
 • насильство за ознакою статі
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про надання соціальних послуг (далі – заява) у письмовій або електронній формі
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг
 • копія ІПН або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, котрі мають відмітку в паспорті про відмову від ІПН
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);
 • копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, ДЦП, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних
  послугах (за наявності), складений соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи.

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
 • копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності)

Довідки про доходи (за необхідності)

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

 • Протягом 10 днів після надходження заяви, звернення, повідомлення особи / сім’ї.
 • Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.
 • Для надання соціальної послуги стаціонарного догляду в  закладі / установі обласного рівня (далі – інтернатний заклад) ради протягом семи робочих днів з дати подання заяви та пакета документів, ураховуючи результати оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах надсилає:
 1. структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ОДА – клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу;
 2. особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представнику, органу опіки і піклування – повідомлення про направлення клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу.
 3. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення ОДА у строк до п’яти робочих днів з дати отримання клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу та пакета документів оформляє путівку про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатного закладу, та протягом одного робочого дня з дати оформлення путівки видає / надсилає її особі з інвалідністю, особі похилого віку, її законному представникові, органу опіки та піклування

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)

Способи отримання відповіді

Особисто або через законного представника в письмовій та / або електронній формі

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Розгляд у суді справи про визнання особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / про обмеження цивільної дієздатності особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника.
 • Розгляд у суді справи про призначення опікуна / піклувальника особі, визнаній судом недієздатною / обмеженій судом у цивільній дієздатності

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про отримання подання про можливість призначення опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена (далі – подання)
 • копія рішення / ухвали суду
 • рішення про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності (за наявності у потенційного підопічного такого правового статусу)
 • ухвала суду про відкриття провадження у справі, якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / призначення опікуна особі, визнаній недієздатною, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника / призначення піклувальника особі, обмеженій у цивільній дієздатності
 • Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу)
 • довідка про склад сім’ї або витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного)
 • акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (якщо місце їх проживання знаходиться за однією адресою складається один акт обстеження) (акти можуть бути складені представником органу опіки та піклування після подання особою заяви)
 • висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника
 • довідка про відсутність судимості потенційного
  опікуна / піклувальника
 • довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік, для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідка з центру зайнятості
 • копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (за наявності родинних відносин)
 • заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна)
 • довідка із закладу охорони здоров’я (якщо підопічний перебуває на лікуванні)

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного (далі – дозвіл)
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів)
 • копія паспорта недієздатної особи;
 • копія паспорта опікуна недієздатної особи;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);
 • копія паспорта недієздатної особи;
 • копія паспорта опікуна недієздатної особи;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи;

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);
 • копія паспорта недієздатної особи;
 • копія паспорта опікуна недієздатної особи;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи;

Спосіб подання документів

 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);
 • копія паспорта недієздатної особи;
 • копія паспорта опікуна недієздатної особи;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи
 • Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • копія паспорта недієздатної особи;
 • копія паспорта опікуна;
 • згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на майно (свідоцтво про право на спадщину за законом, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);
 • установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління;
 • документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором (далі – дозвіл);
 • заява про згоду особи прийняти в управління нерухоме майно або майно, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа;
 • копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
 • копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • копії паспортів опікуна, недієздатної особи та особи, на укладення договору з якою надається дозвіл;
 • згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на нерухоме майно;
 • установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);
 • згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, на отримання дозволу;
 • документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа;
 • довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про отримання піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;
 • копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);
 • копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • копія паспорта піклувальника;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується
  та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність вчинення правочину в інтересах підопічної недієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про отримання піклувальнику  дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;
 • копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);
 • копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • копія паспорта піклувальника;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність надання згоди повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про отримання піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири (далі – дозвіл);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);
 • копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • копія паспорта піклувальника;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • Необхідність надання згоди повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява про отримання піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна (далі – дозвіл);
 • опія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;
 • копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);
 • згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);
 • копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • копія паспорта піклувальника;
 • копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;дові
 • ка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;
 • копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;довідка про реєстрацію місця проживання особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 • документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)
 • Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження
 • Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

 • надання допомоги особам, які перебувають у скрутних життєвих обставинах (лікування)

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • довідку лікувального закладу (направлення на лікування, результати обстеження, тощо), яка засвідчує підстави для надання допомоги, видана у поточному році;
 • копію карткового (особистого) рахунку, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Одноразова грошова матеріальна допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:

 • аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
 • дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
 • особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», але за життя таким правом не скористалися.

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

Для одержання  одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого до Здолбунівської міської ради необхідно подати такі документи:

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • витяг про реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • довідку про останнє місця проживання померлої особи;
 • довідку з органів Пенсійного фонду та структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про те, що померла особа не перебувала на обліку;
 • довідку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що померла особа не перебувала на обліку;
 • довідку з центру зайнятості про те, що померла особа не перебувала на обліку, як безробітна;
 • витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, що померла особа не була зареєстрована як підприємець (за необхідності);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Додатково подаються:

 • довідка з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором;
 • довідка про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • для одержання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання померлої дитини (віком до 18 років), копію витягу з Державного реєстру актів про народження;
 • для одержання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання померлої особи, смерть якої настала за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

надання допомоги особам, які перебувають у скрутних життєвих обставинах які залишилися без засобів для існування по незалежним від них обставинам (стихійне лихо, нещасний випадок та інше)

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заява на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • акт обстеження  житлово-побутових умов (за необхідності);
 • довідку про склад сім’ї (за необхідності);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі;
 • інші документи, що мають суттєве значення та впливають на прийняття рішення.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

належність до пільгової категорії

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заява власника житлового приміщення на ім’я міського голови про розміщення/проживання в будинку/квартирі внутрішньо переміщених осіб;
 • паспорт громадянина України;
 • документ про місце реєстрації;
 • документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • документи про право власності на житлове приміщення;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу ВПО;
 • довідка, що особа належить до ВПО;
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою особою у паперовій формі/ за допомогою електронного зв’язку

Строк надання

5 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Необхідність визначення фактичного складу осіб, які проживають за адресою

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • документи про проживання членів домогосподарства за іншою адресою;
 • довідка про реєстрацію  місця проживання

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів проводиться протягом 15 днів з дня подання повного пакету документів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Належність до пільгової категорії

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • 1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  2) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;

  дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

  дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

  дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

  дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

  дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  дітей з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

  дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

  рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

  • копія свідоцтва про народження,
  • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)”;

  3) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

  • копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого  2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  4) для дітей із малозабезпечених сімей:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на момент заїзду до дитячого закладу,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  5) для дітей із багатодітних сімей:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або, у разі його відсутності, довідка про склад сім’ї,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана для одного з батьків (осіб, що їх замінюють), із зазначенням у ній відомостей про дитину,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  7) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

  • копія свідоцтва про народження,
  • форма первинної облікової документації № 079/о “Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій вказано діагноз за МКХ-10,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  8) для талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше – третє особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  9) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

  • копія свідоцтва про народження,
  • список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда, копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше-третє командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  10) для відмінників навчання:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • копія табеля за останній навчальний рік,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

  11) для лідерів дитячих громадських організацій:

  • копія свідоцтва про народження дитини,
  • клопотання керівного органу громадської організації,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)

  12) дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи:

  • копія свідоцтва про народження,
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює),
  • копії документів, які підтверджують належність одного з батьків до осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

По черговості та наявності фінансування

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Належність до пільгової категорії

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

2) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

 • копія свідоцтва про народження,
 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)”;

3) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

 • копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого  2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

4) для дітей із малозабезпечених сімей:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на момент заїзду до дитячого закладу,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

5) для дітей із багатодітних сімей:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або, у разі його відсутності, довідка про склад сім’ї,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана для одного з батьків (осіб, що їх замінюють), із зазначенням у ній відомостей про дитину,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

7) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

 • копія свідоцтва про народження,
 • форма первинної облікової документації № 079/о “Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій вказано діагноз за МКХ-10,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

8) для талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше – третє особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

9) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

 • копія свідоцтва про народження,
 • список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда, копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше-третє командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

10) для відмінників навчання:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія табеля за останній навчальний рік,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

11) для лідерів дитячих громадських організацій:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • клопотання керівного органу громадської організації,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)

12) дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи:

 • копія свідоцтва про народження,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює),
 • копії документів, які підтверджують належність одного з батьків до осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

По черговості та розподілу путівок

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Належність до пільгової категорії

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

2) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

 • копія свідоцтва про народження,
 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)”;

3) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

 • копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого  2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

4) для дітей із малозабезпечених сімей:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на момент заїзду до дитячого закладу,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

5) для дітей із багатодітних сімей:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або, у разі його відсутності, довідка про склад сім’ї,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана для одного з батьків (осіб, що їх замінюють), із зазначенням у ній відомостей про дитину,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

7) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

 • копія свідоцтва про народження,
 • форма первинної облікової документації № 079/о “Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій вказано діагноз за МКХ-10,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

8) для талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше – третє особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

9) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

 • копія свідоцтва про народження,
 • список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда, копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (перше-третє командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

10) для відмінників навчання:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • копія табеля за останній навчальний рік,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює);

11) для лідерів дитячих громадських організацій:

 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • клопотання керівного органу громадської організації,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює)

12) дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи:

 • копія свідоцтва про народження,
 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків (особи, яка їх замінює),
 • копії документів, які підтверджують належність одного з батьків до осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

По черговості та розподілу путівок

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника ішними способами, передбаченими чинним законодавством

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Проходження служби

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей до Здолбунівської міської ради необхідно подати такі документи:

 • заяву на ім’я міського голови про надання одноразової грошової матеріальної допомоги зі згодою на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків) або копія відмітки у паспорті про його відсутність;
 • довідку про безпосередню участь особи в АТО/ООС;
 • копію посвідчення «Учасник бойових дій» чи «Особа з інвалідністю внаслідок війни»;
 • документи, що підтверджують родинні стосунки відповідно до вимог чинного законодавства (у разі звернення члена сімї учасника АТО/ООС);
 • копію карткового (особистого) рахунку заявника, відкритого у банківській установі.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • Подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

належність до відповідної категорії:
жінки,   які   народили  та  виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей,  у  тому  числі  дітей, усиновлених  у  встановленому  законодавством порядку,  враховуючи вагомий особистий внесок у  виховання  дітей  у  сім’ї,  створення сприятливих  умов для здобуття дітьми освіти,  розвитку їх творчих здібностей,  формування  високих  духовних  і  моральних  якостей

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • заява;
 • копія трудової книжки матері;
 • копія паспорта матері (1,2,11 стор.);
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копії документів про освіту дітей;
 • характеристика на дітей з місця навчання, якщо навчається, з місця роботи, якщо працює, з місця проживання для непрацюючих (щодо кожної дитини окремо);
 • характеристика на матір з місця роботи або з місця проживання, якщо не працює;
 • автобіографія матері;
 • довідка про склад сім’ї;
 • виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
 • довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
 • копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів за наявності та за бажанням матері для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей. (Всі документи, крім трудової книжки та автобіографії, довідки про склад сім’ї подаються в 4 екземплярах)

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

30 календарних днів

Перелік підстав для відмови у наданні

 • подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства;
 • відсутність підстав;
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника

Умови отримання послуги

Підстава для отримання

Необхідність вчинення правочину в інтересах дієздатної особи

Скачати Інформаційну картку

Адміністративна послуга надається безоплатно

Перелік необхідних документів

 • Заява майбутнього  помічника;
 • заява особи, що потребує допомоги у здійсненні  її прав та    виконанні обов’язків;
 • копія паспорта майбутнього помічника;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків майбутнього помічника;
 • копія паспорта  особи, яка потребує помічника;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка потребує помічника;
 • висновок ЛКК про стан здоров’я особи, яка потребує помічника;
 • довідка про стан здоров’я майбутнього помічника;
 • довідка про реєстрацію місця проживання майбутнього помічника;
 • характеристика з місця роботи чи проживання майбутнього помічника

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для отримання подання, подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Строк надання

Розгляд документів та надання дозволу проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської)

Перелік підстав для відмови у наданні

 • подання неповного пакету документів
 • невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства;
 • відсутність підстав;
 • подання недостовірних даних

Способи отримання відповіді

 • Особисто, через законного представника, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законом