П’ятниця, 21 Квітня, 2023

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Електронна адреса:
arch.zdgromada@gmail.com

Контактний телефон:
+38 (03652) 22131 (приймальня)

Адреса:
м.Здолбунів, вул.Грушевського, 14,
каб.302 (Оніщук Т.О.)
каб.227 (Стрельчук Л.Д.)

Графік роботи:
8:00 – 17:15 год. з понеділка по четвер
8:00 – 16:00 год. п’ятниця
(13:00-14:00 год. – обідня перерва щоденно)

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Працівники Здолбунівської міської ради

ТКАЧУК Андрій Петрович

ТКАЧУК Андрій Петрович Начальник відділу з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населенняПРО ВІДДІЛ Електронна...

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ОНІЩУК Тетяна Олегівна

ОНІЩУК Тетяна Олегівна

ОНІЩУК Тетяна Олегівна Головний спеціаліст відділу питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населенняПРО...

Відділ є структурним підрозділом апарату управління Здолбунівської міської ради. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання як забезпечення налагодження інформаційних комунікацій між громадськістю та керівництвом Здолбунівської громади.

Відділ оприлюднює офіційну інформацію, забезпечує стале функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату управління Здолбунівської міської ради та її структурних підрозділів, офіційного веб-сайту Здолбунівської міської радапарату та її структурних підрозділів.

На відділ покладено основні функції по цифровій трансформації громади.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації

апарату Здолбунівської міської ради

 1. Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації (далі – відділ) – є структурним підрозділом апарату управління Здолбунівської міської ради.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, розпорядженнями Здолбунівського міського голови, рішеннями Здолбунівської міської ради, а також цим Положенням.
 3. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
  • здійснює аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, проводить оперативне інформування засобів масової інформації щодо діяльності Здолбунівської міської ради, бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, забезпечує діяльність прес-служби;
  • редагує офіційний веб-сайт Здолбунівської міської ради, готує та розміщує на ньому інформацію про діяльність Здолбунівської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради документів та інформації передбаченої законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також регламентом Здолбунівської міської ради в порядку, визначеному законодавством;
  • організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Здолбунівська міська рада забезпечує взаємодію Здолбунівської міської ради з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу; сприяє взаємодії керівництва Здолбунівської міської ради з учасниками громадських організації, що зареєстровані на території Здолбунівської громади, в тому числі АТО/ООС та членами їх сімей, щодо реалізації заходів із всебічної їх підтримки (організації проведення нарад, круглих столів, консультацій, зустрічей та інших заходів);
  • здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, у межах функціональних повноважень взаємодіє та розглядає вимоги учасників;
  • готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;
  • проводить просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації регіональної політики;
  • генерує інформаційні приводи та забезпечує їх реалізацію, організовує проведення заходів для засобів масової інформації за участі керівництва Здолбунівської міської ради;
  • організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;
  • здійснює у межах функціональних повноважень обробку персональних даних та їх захист у відповідності з вимогами чинного законодавства;
  • забезпечує стале функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату управління Здолбунівської міської ради та її структурних підрозділів, офіційного веб-сайту Здолбунівської міської ради, системи відео конференцзв’язку, функціонування електронного документообігу, а також інших інформаційних ресурсів;
  • забезпечує технічну підтримку веб-сайту Здолбунівської міської ради;
  • забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності апарату управління Здолбунівської міської ради та її структурних підрозділів;
  • забезпечує організацію виконання робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах апарату управління Здолбунівської міської ради та її структурних підрозділів з урахуванням вимог нормативно-правових актів;
  • забезпечує належний стан функціонування парку комп’ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення Здолбунівської міської ради;
  • Координує та здійснює методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у громаді, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Здолбунівської територіальної громади, у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації;
  • Надає пропозиції, розробляє, та в межах повноважень забезпечує здійснення заходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток телекомунікаційних систем та технологій, інформатизації та електронного урядування;
  • Розробляє, створює та реалізує комунікаційну стратегію Здолбунівської міської ради, PR-функцій та забезпечує антикризовий PR;
  • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
  • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців структурних підрозділів апарату управління Здолбунівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
  • одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату управління Здолбунівської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  • скликати за дорученням керівництва Здолбунівської міської ради в установленому порядку наради, організовувати засідання за «круглим столом» з питань, що належать до компетенції відділу;
  • здійснювати підготовку проєктів розпоряджень міського голови, рішень міської ради, планів, заходів, та інформації з питань, що належать до компетенції відділу;
  • користуватись в установленому порядку інформаційними базами даних, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.
 5. Працівники відділу за дорученням керівництва Здолбунівської міської ради беруть участь у засіданнях сесії, комісій, нарадах, семінарах, засіданнях за «круглим столом» та інших заходах, які проводяться Здолбунівською міською радою.
 6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами апарату Здолбунівської міської ради та її виконавчих органів, територіальними громадами, відділеннями територіальних органів  центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та інше.
 7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Здолбунівської міської ради в установленому законом порядку.
 8. Працівників відділу призначає на посаду та звільняє з посади голова Здолбунівської міської ради в установленому законом порядку.
 9. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.
 10. Відділ у своїй роботі використовує печатки, штампи, визначених зразків.
 11. Начальник відділу:
  • здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу;
  • розробляє та подає на затвердження положення про відділ;
  • планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування плану роботи Здолбунівської міської ради;
  • визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
  • вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
  • забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  • забезпечує підготовку проєктів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та інших документів, що належать до компетенції відділу;
  • бере участь у засіданнях сесії, комісій, нарадах, семінарах, засіданнях за «круглим столом» та інших заходах, які проводяться Здолбунівською міською радою.
  • виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом Здолбунівської міської ради.
 12. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу;
 13. Структура, чисельність працівників та штатний розпис відділу встановлюється Здолбунівським міським головою.

 

СТРУКТУРА

відділу інформаційної політики, технологій та захисту інформації

апарату управління Здолбунівської міської ради

з/п

Назва посади Кількість штатних одиниць
1. Начальник відділу 1
2. Головний спеціаліст відділу 3
Всього: 4

Секретар Здолбунівської міської ради

Валентина КАПІТУЛА

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ